Serviciile achiziționate de pe site-ul www.roxanasotreanu.ro au următoarele condiții de retur:


Clientul are dreptul să notifice în scris furnizorul că renunţă la cumpărarea produsului/serviciului, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la încheierea contractului.


Definiţia contractului de vânzare: orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere produse/ servicii către client, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora.


În cazul serviciilor, returul se realizează doar dacă clientul a notificat în scriscomerciantul cu privire la renunțarea cumpărării cu cel puțin 24 ore înainte de prestarea serviciului și doar înainte de aceasta. După ce serviciul a fost furnizat, contractul se consideră a fi încheiat, prestatorul îndeplinind condițiile contractuale.


Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansareacomenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia.


Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale.

1. Obligaţiile care revin către C.I.P. Popescu E. Roxana-Elena.
Va rambursa contravaloarea produsului/ serviciului în maximum 14 zile calendaristice de la data informării de către client asupra deciziei sale de retragere din contract.
Rambursarea sumelor se va face folosind aceleaşi modalităţi de plată rezonabil aplicabile (rambursarea se va face doar prin transfer în cont bancar transmis neechivoc de consumator).
Va stabili împreună cu clientul o reprogramare a serviciului, în funcție de disponibilitatea atât a clientului, cât și a furnizorului.

2. Obligaţiile care revin clientului
Să achite integral prețul produselor/ serviciilor ce formează obiectul contractului, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul de servicii, la termenul precizat de catre acesta prin contract. Să respecte data și ora stabiliate de comun acord cu furnizorul de produse/ servicii. Să anunțe în scris neprezentarea cu cel puțin 24 ore înainte; în caz contrar, cotractul se consideră încheiat, iar serviciul prestat. Există posibilitatea reprogramării serviciului o singură dată față de data stabilită inițial, în funcție de disponibilitatea furnizorului, dar și a clientului. După ce serviciul a fost furnizat, contractul se consideră a fi încheiat, prestatorul îndeplinind condițiile contractuale.